Life i business coaching

Coaching proces od 4 do 6 sesija, fokusiran na konkretnu temu i prvom prilikom istaknuti cilj. Teme obuhvataju standardne life coaching teme i protežu se sve do specifičnih tema vezanih za preduzetnički i menedžment način života. Kao i kod jezičkog coachinga, tokom procesa coachee ne rešava samo dati problem i istaknuti cilj, nego usvaja elemente coaching pristupa koje zatim kasnije može da primeni i sam u slučaju dileme ili većeg problema.

Personalni i profesionalni razvoj za zauzete mame-preduzetnike i preduzetnike koji su zainteresovani ne samo za postizanje uspeha kao menadžeri, nego i kao lideri - kako u svojoj kompaniji, tako i u svojoj struci. Postavljanjem odgovarajućeg SMART cilja i redovnim radom tokom jedno-dvomesečnog procesa, coachee usvaja pristup rešavanja problema relativno brzo i efikasno.

Najvažnija kompetencija koju tokom 4-6 sesija razvija je uočavanje koje probleme uopšte može i treba da reši, a koje da prihvati kao univerzalni zakon i deo života. Svi resursi su u vama, coach je tu samo da vas vodi na putu i da vas podseti na odgovornost koju ste na sebe preuzeli coaching procesom.

Najvažnija kompetencija koju tokom 4-6 sesija razvija je uočavanje koje probleme uopšte može i treba da reši, a koje da prihvati kao univerzalni zakon i deo života. Svi resursi su u vama, coach je tu samo da vas vodi na putu i da vas podseti na odgovornost koju ste na sebe preuzeli coaching procesom.

Pošaljite poruku ako imate pitanja vezana za usluge!
Kontaktirajte me!