Prevođenje i lektorisanje

Sa i na tri jezika: engleski, mađarski i srpski. Pregled prethodnih prevoda u cilju usaglašavanja stila tekstova. Drugim rečima, corporate jezički audit u cilju izgradnje jedinstvene jezičke slike kompanije.

Nakon deset godina freelance prevođenja slobodno mogu da kažem da je prevođenje jedno od najkompleksnijih (jezičkih) profesija. Naime, prevođenje nije suvo pretakanje reči sa jednog jezika na drugi, već pronalaženje odgovarajućih jezičkih formi koje u odgovarajućem stilu i žanru prenose poruku koju je autor formulisao na svom maternjem jeziku sa identičnim značenjem na ciljnom jeziku.

Kulturne i sociološke reference, trenutno političko i ekonomsko stanje, uticaj drugih jezika i kultura - sve to oblikuje krajnji rezultat koji će proceniti korisnici proizvoda i usluga.

Kulturne i sociološke reference, trenutno političko i ekonomsko stanje, uticaj drugih jezika i kultura - sve to oblikuje krajnji rezultat koji će proceniti korisnici proizvoda i usluga.

U poslednjoj deceniji radila sam sa skoro svim većim i nekoliko manjih prevodilačkih agencija u Mađarskoj, međutim trenutno radim kao redovno angažovan freelance reviewer za globalno najveću LSP (language service provider) kompaniju, LQS.

Pošaljite poruku ako imate pitanja vezana za usluge!
Kontaktirajte me!