Monika Fischer
Coach
Monika Fischer Coach

Personalni i profesionalni razvoj zauzetih preduzetnika i preduzetnica.

Monika Fischer
Uvod
Bemutatkozás

Diplomirala sam pre 15 godina na Univerzitetu u Segedinu kao profesor srpskog i engleskog jezika. Za temu diplomskog rada odabrala sam lingvistiku (fonetiku i fonologiju), te su mi mentori i profesori na fakultetu predložili da se prijavim za državnu stipendiju i nastavim naučni rad u okviru postdiplomskih studija. Kao deo studija držala sam predavanja iz lingvistike BA studentima u amfiteatru koji može da primi više od 100 studenata, ali i seminare za grupe od 10-15 studenata...

U međuvremenu sam počela da prevodim sa engleskog i srpskog jezika, te sam rešila da praktično znanje uokvirim teoretskim, i upisala sam se na postdiplomski program za prevođenje i tumačenje. Nastava se odvijala vikednom, nakon prilično naporne nedelje pune predavanja i seminara koje sam držala studentima srpskog jezika i kulture i engleskog jezika i kulture.

Sledi deset godina freelance prevođenja. Pošto ni u porodici ni u užoj okolini osim mene niko ne radi kao preduzetnik, nisam imala pred sobom primer preduzetništva, a kamoli primer majke preduzetnika (mompreneur). Izazovi su rasli sa povećanim brojem klijenata, ali sam nastojala da uvek pružim maksimum ne samo što se tiče kvaliteta prevoda i lektorisanih tekstova, nego i što se tiče kvaliteta usluge (brz odgovor na mailove, fleksibilnost, uslužnost i ljubaznost).

Međutim, prevođenje je usamljena profesija, i nakon nekoliko godina počele su da mi nedostaju razmene ideja sa studentima, te sam u poslednje dve godine prihvatila honorarno predavanje engleskog jezika u dve segedinske elitne gimnazije. Uživam u radu sa tinejdžerima, jer me motiviše njihova otvorenost i žeđ za znanjem. Mnogi od njih nažalost nemaju dovoljno samopouzdanja da izraze svoja mišljenja na engleskom, što me je navelo da se malo dublje pozabavim temom prepreka koje nam ne dozvoljavaju da koristimo znanje stranog jezika.

Tako sam naišla na coaching kao metodiku i pristup. Zahvaljujući profesionalnosti i izuzetnoj organizovanosti Lili Polgar trenutno sam završila treći i započela četvrti kurs pod njenim nadzorom. Coaching pristup učenju i predavanju jezika omogućava bolju motivaciju, bolji istaknuti cilj, kao i efikasnije učenje.

Fordítás

Prevođenje i lektorisanje

Sa i na tri jezika: engleski, mađarski i srpski. Pregled prethodnih prevoda u cilju usaglašavanja stila tekstova. Drugim rečima, corporate jezički audit u cilju izgradnje jedinstvene jezičke slike kompanije.

Saznajte više
Nyelvoktatás

Language coaching

Pomoć pri postavljanju adekvatnog cilja učenja jezika i redovno podsećanje na odgovornost koju je student preuzeo na sebe na početku procesa učenja. Motivacija i metodika koje nisu vezane samo za učenje jezika, nego se mogu primeniti i u svim drugim oblastima života.

Saznajte više
Coaching

Life i business coaching

Coaching proces od 4 do 6 sesija, fokusiran na konkretnu temu i prvom prilikom istaknuti cilj. Teme obuhvataju standardne life coaching teme i protežu se sve do specifičnih tema vezanih za preduzetnički i menedžment način života. Kao i kod jezičkog coachinga, tokom procesa coachee ne rešava samo dati problem i istaknuti cilj, nego usvaja elemente coaching pristupa koje zatim kasnije može da primeni i sam u slučaju dileme ili većeg problema.

Saznajte više
Rekli su o meni
Kontakt

Pošaljite
poruku

facebook.com/MonikaFischerCoach

Pošaljite poruku ako imate pitanja vezana za usluge!

Pošaljite poruku

Pošaljite
email

fischermonika11@gmail.com

Na email odgovaram u najkraćem mogućem roku.

Pošaljite email

Pozovite preko Skype-a

fischermonika11

Sesije možemo da održimo i preko Skype-a.

Pozovite