Language coaching

Pomoć pri postavljanju adekvatnog cilja učenja jezika i redovno podsećanje na odgovornost koju je student preuzeo na sebe na početku procesa učenja. Motivacija i metodika koje nisu vezane samo za učenje jezika, nego se mogu primeniti i u svim drugim oblastima života.

Po čemu se language coaching razlikuje od redovne jezičke nastave? Ukratko, po svemu. Tekstovi i teme su prvenstveno one za koje je klijent zainteresovan: naime, u temama koje nas interesuju već raspolažemo vokabularom i na stranom jeziku.

Drugo, sposobnost da u okviru date teme izrazimo svoje mišljenje daje nam samopouzdanje koje language coach koristi za usvajanje manje popularnih (ali potrebnih) tema.

Drugo, sposobnost da u okviru date teme izrazimo svoje mišljenje daje nam samopouzdanje koje language coach koristi za usvajanje manje popularnih (ali potrebnih) tema.

S druge strane, ne samo teme, nego i sama metodika učenja se prilagođava svakodnevnom životu, te nasuprot nezadovoljstvu koje coachee oseća nakon neuspešne nedelje učenje tradicionalnom metodom, kod coaching pristupa radujemo se svakom malom koraku i svakoj novoj navici koja navodi klijenta da engleski učini delom svakodnevnog života (a ne predmetom koji se uči sat-dva nedeljno). Ključ za uspešan language coaching process je postavljanje SMART cilja.

Pošaljite poruku ako imate pitanja vezana za usluge!
Kontaktirajte me!